Ondersteuning medezeggenschap

“Verslaglegging in medezeggenschap”

Met onze ondersteuning, verzekeren wij heldere en gedetailleerde notulen van uw medezeggenschapsvergaderingen. Onze ervaren notulisten begrijpen de nuances van uw processen en zorgen voor nauwkeurige verslaglegging, van besluiten tot actiepunten. 

"Effectief medezeggenschap begint met heldere verslaglegging."

Verslaglegging voor medezeggenschap

More Support is gespecialiseerd in de verslaglegging van vergaderingen van ondernemingsraden en medezeggenschapsraden. Daarnaast zijn we inzetbaar voor bijkomende overleggen, zoals de belangrijke overlegvergaderingen met de WOR-bestuurder, het lokaal overleg en het artikel 24 overleg. Wij hebben ook ruime ervaring met grote medezeggenschapsstructuren, waarbij sprake is van centrale ondernemingsraden en vakcommissies. Onze expertise strekt zich uit tot fusieprocessen en omvangrijke reorganisaties, inclusief bijzondere medezeggenschapsaspecten zoals BGO en BOR.